Introduce en gastschutters

Indien u bent geintreseerd in de schietsport, u kunt altijd eens een afspraak maken, om de zweer te proeven binnen onze vereniging.

Als introduce kunt u zich aanmelden bij de Secretaris via Info@svbullseye.nl

Een sportschutter met een geldige KNSA-licentie en een eigen wapen die eens bij Sv Bullseye wil komen schieten maakt vooraf via email ( info@svbullseye.nl )een afspraak.. Het bestuur spreekt dan een Maandag avond af met u, en prik samen met u een datum waarop u dan van harte welkom bent op de schietbaan.

Leden die een sportschutter als introducé meebrengen. De introducé wordt bij het bestuur aangemeld, kan zich legitimeren en houdt zich aan de onderstaande punten.
Er zijn een aantal punten waar een gastschutter en introducé reken mee moet houden:

 • De gastschutter of introducé meldt zich bij binnenkomst bij het bestuur en schrijft zijn naam op in het presentieregister. (introducé)
 • De gastschutter kan zich legitimeren, heeft een geldige KNSA-licentie, een ledenpas en een schietboekje van de eigen verenging. Dit geld niet voor introducé deze hoeft zich alleen te legitimeren en in te schrijven in het presentieregister
 • De gastschutter houdt zich aan alle regels en reglementen van Sv Bullseye.
 • Leden van Sv Bullseye hebben voorrang op gastschutters indien er te weinig beschikbare schietbanen zijn voor het aantal aanwezige schutters.
 • De gastschutter rekent bij de bar € 7,50 baangeld af
 • De gastschutter vult het introducéregister in bij de wapenkamer.
 • Alleen betalende gastschutters hebben toegang tot de schietbanen.
 • Het is gastschutters niet toegestaan introducés mee naar de schietbaan te nemen.
 • Introducées mogen 3x per jaar (12 maanden) bij ons komen schieten.
 • Gastschutters maken geen gebruik van onze verenigingswapens, deze zijn bestemd voor eigen leden.
 • Gastschutters gedragen zich zoals je van een gast en een goed schutter mag verwachten; correct, oplettend, veilig, zorgzaam en heeft respect voor zijn/haar omgeving.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.