Laatste nieuws

Minister neemt eindrapport commissie Wwm in ontvangst
Op 20 december 2022 heeft de commissie Wet wapens en munitie haar eindrapport aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz, overhandigd. In februari 2022 is door diezelfde minister de commissie Wwm benoemd; een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam,
<lees meer>

Update energiecompensatie sportverenigingen
Onder regie van NOC*NSF is de afgelopen maanden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die sportverenigingen hebben als gevolg van de stijgende energielasten. Inmiddels zijn door het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. Hieronder geven wij een voor schietsportverenigingen van
<lees meer>

SchietsportTOTAAL 2023
Het evenement SchietsportTOTAAL waar jaarlijks meerdere Nederlandse Kampioenschappen, cursussen en workshops door de KNSA worden georganiseerd, zal volgend jaar worden gehouden op:
zaterdag 1 en zondag 2 juli 2023
<lees meer>

Mutaties ledenadministratie tot uiterlijk 10-01-2023 indienen
In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2023 herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 31 december 2022, doch niet later dan 10 januari 2023 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier of digitaal via  “Mijn KNSA”.
<lees meer>

Contributieafdracht 2023 en entreegelden
Wellicht ten overvloede, hieronder nogmaals een overzicht van de contributieafdracht en de entreegelden voor het jaar 2023, zoals door de Algemene Vergadering van 21 april 2022 zijn vastgesteld; deze bedragen zijn niet verhoogd en dus als volgt:
<lees meer>